Cliënttevredenheid

Om het behandeleffect te meten wordt na afloop van de behandeling de cliënt tevredenheid over het behandeleffect gemeten met de CQi. Dit ervaar ik als waardevolle feedback en daarmee reflecteer ik op de behandelingen die ik geef en de verbetermogelijkheden die er zijn.

CQi GGZ ambulante zorg schaalscores over 2021

Bejegening: 5,0 (max. score is 5,0)

Informatie behandeling: 4,5 (max. score is 5,0)

Samen beslissen: 4,6 (max. score is 5,0)

Uitvoering behandeling: 4,3 (max. score is 5,0)

Rapportcijfer: 9,0 (max. score is 10,0)

 

Het onderdeel ‘Bejegening’ geeft iets aan over de mate waarin iets op een begrijpelijke manier is uitgelegd en het gevoel van de cliënt serieus genomen te worden.

Het onderdeel ‘Informatie Behandeling’ zegt iets over de mate waarin clienten vinden dat ze de juiste informatie over de behandeling en behandelmogelijkheden hebben gehad.

De schaalscore ‘Samen Beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. De score zegt ook iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling.

In de ‘Uitvoering behandeling’ gaat het oa over de vragen: ‘Is de behandeling de juiste aanpak voor de klachten geweest?’ en ‘Is de behandeling naar wens uitgevoerd?’.

Naast bovenstaande onderdelen geven de cliënten de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.