Vergoeding kinderen en jongeren

Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdhulp tot 18 jaar.

Indien jouw kind woonachtig is in één van de gemeenten; Ermelo, Harderwijk of Putten, dan kunt je jouw kind aanmelden na een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdconsulent van de gemeente Putten of de huisarts. Zij maken een inschatting van de ernst en complexiteit van de klachten van jouw kind en denken met je mee welke zorg het meest passend is. Indien dit Basis GGZ is dan kunt je vragen om een verleningsbesluit (CJG) of verwijzing (huisarts) gericht aan: L.M. van de Pol, GZ-psycholoog. Je kunt uiteraard ook via het contactformulier eerst vragen of ik telefonisch contact met je kan opnemen om te overleggen of ik de passende hulp aan jouw kind kan bieden.

Vergoeding jongvolwassenen 18-30 jaar

Psychologische zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar) valt onder de zorgverzekeringswet. Je krijgt de psychologische zorg vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering als je een verwijzing hebt van de huisarts.

In 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ, namelijk het zorgprestatiemodel (ZPM). Bij het ZPM wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties (consulten) plaatsvinden. Op je rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Ik heb in 2022 met bijna alle verzekeringsmaatschappijen een contract, behalve met CZ en de labels die daar onder vallen (Just, Ohra, DeltaLoyd en Nationale Nederlanden).  Dit betekent dat als je bij één van deze maatschappijen verzekerd bent dat je niet het gehele bedrag vergoed krijgt. Ik raad je aan om vooraf bij je verzekering te informeren wat je zelf moet betalen.

Als na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis dan komt je helaas niet in aanmerking voor ‘vergoedingen psychologische zorg’ vanuit het basispakket. Dit betekent niet dat er geen behandeling mogelijk is. Integendeel. Ik help je graag. Over de kosten van uw behandeling gaan wij dan samen in gesprek. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren of eventueel vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket mogelijk is. Het intakegesprek wordt, als je een verwijzing heeft van je (huis)arts, altijd vergoed.

Annulering van een afspraak

Een afspraak annuleren of verzetten dient minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven. Indien je dit niet doet dan is er sprake van een no show, wat niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekering of de gemeente. Je krijgt dan rechtstreeks een factuur van €50,- die je zelf dient te betalen.

De behandeling zelf betalen

Je kunt er ook voor kiezen om het onderzoek- en behandeltraject zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn €90,- per consult van 45 minuten, inclusief administratietijd.  Het tarief voor de overige tijd die aan de behandeling wordt besteed is €90,- per 60 minuten. Je kunt hierbij denken aan telefonische contacten met jou, de huisarts of andere betrokkenen als ook de verslaglegging van het verloop van de behandeling.

Na het intakegesprek zal een globale indicatie worden gegeven van het aantal uren dat ik verwacht dat nodig is om je te helpen met het verbeteren van jouw psychische gezondheid.