Behandelmethoden

Kortdurend, doelgericht, en oplossingsgericht

Het uitgangspunt is om je een kortdurende, doelgerichte en oplossingsgerichte behandeling te bieden. Deze behandeling duurt gemiddeld tussen de 3 en 10 sessies.

De basis van de behandeling zijn de uitgangspunten van het KOP-model. Klachten (K) ontstaan door een wisselwerking tussen Omgeving (O) en Persoon (P). Om je doelen te bereiken maak ik gebruik van interventies uit de cognitieve gedragstherapie en van EMDR.

Het hoofddoel van een kortdurende behandeling is het versterken van jouw oplossingsvaardigheden en vergoten van jouw zelfregie. Je leert hoe je op een andere manier (P) kunt omgaan met de situaties die in je omgeving zich voordoen (O) zodat je minder klachten ervaart (K). Je krijgt inzicht in de rol van je eigen gedrag en leert tools en handvaten om anders met de situatie om te kunnen gaan.

Van  jou wordt een actieve houding verwacht, ook thuis tussen de sessies. Je krijgt huiswerkopdrachten mee en/of gaat aan de slag met een e-health module (Karify) die past bij jouw klachten. In de sessies bespreken we je voortgang.

De kortdurende behandeling wordt afgerond op het moment dat je weet wat nodig is om je problemen op te lossen en we er allebei vertrouwen in hebben dat je deze vaardigheden ook kunt toepassen in de praktijk. Zo duurt de behandeling niet langer dan nodig en kun je op eigen kracht verder werken aan het verminderen van je klachten door het anders omgaan met de situaties waar je tegenaan loopt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (Cgt) is een psychotherapeutische methode waarin het gedrag en de gedachten die problemen in stand houden, besproken en behandeld worden. Cgt leert je via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. Dit vermindert je klachten. Cgt geeft je ook handvatten waarmee je problemen in de toekomst beter aankan. Deze vorm van therapie is een effectieve behandeling gebleken voor veel soorten klachten. In de GGZ standaarden wordt het bij veel psychische problemen als eerste keus behandeling aanbevolen.

EMDR

EMDR is een specifieke vorm van traumabehandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Meer informatie en filmpjes over wat EMDR is vind je op de website www.emdr.nl

Het betrekken van ouders, school en belangrijke anderen bij de behandeling

Bij kinderen en jongeren (16-) worden de ouders betrokken bij de behandeling. De mate waarin ze betrokken worden is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de klachten. Dit wordt altijd in overleg gedaan. Daarbij kan ook de leerkracht van school betrokken worden bij het onderzoek en de behandeling.

Het systeemgericht behandelen heeft als doel om de generalisatie van de behandeling naar thuis en school te optimaliseren als ook te kijken naar het effect van de omgeving op de ontwikkeling en het gedrag van het kind.

Bij jongvolwassenen wordt, in overleg, belangrijke anderen (ouders, partner, vrienden, broer/ zus etc) uitgenodigd mee te komen indien dit een meerwaarde heeft voor de behandeling. Indien de klachten invloed hebben op het functioneren op je opleiding dan zal ik aan je voorleggen of het een meerwaarde heeft om contact te leggen met je opleidingsinstelling.

Evaluatie

Er wordt tussentijds geëvalueerd om te kijken of we op de juiste weg zitten en wat er nog nodig is voor het vervolg van de behandeling.